Eventambulansen

Företagets eventambulans bemannas med välutbildad personal som har många års erfarenhet av omhändertagande vid akut sjukdom eller skador.

Idrottsevenemang
Flera arrangörer av idrottsevenemang har i dag krav på att det skall finnas personal som skall ta hand om skadade eller sjuka utövare eller publik.

Hästsport och motorsport
Är speciellt utsatta vid tävlingar då hästar kan vara oberäkneliga och kasta av och sparka sin ryttare eller kusk. Vid motortävlingar är det ofta höga farter och svåra banor där motorcyklar kör omkull och bilar kör av banan, och det är då viktigt att ha utbildad personal vid omhändertagandet av dessa.

Utställningar, mässor, musikevent
Vid publika evenemang där många människor vistas är det viktigt att genast ingripa om någon skulle drabbas av plötsligt hjärtstopp och att utföra HLR samt att defibrillera snabbt för att för att öka chansen att överleva och då är det viktigt att ha personal som jobbar med detta i vardagen.

eventambulansen-lank