Hjärtstartare

Den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp blir omedelbart medvetslös och därefter slutar man även att andas. Varje minut och sekund är viktig.

Chansen att överleva hjärtstoppet minskar med 10 % för varje minut som går. Det är därför livsavgörande att omgivningen larmar ambulans och omedelbart inleder hjärt-lungräddning samt försöker defibrillera.

Vi säljer Laerdals alla produkter och hjärtstartare och då varje sekund är dyrbar är det av vikt att man har en hjärtstartare med mycket kort tid mellan analys av hjärtat och defibrillering. Med Laerdals defibrillatorer tar det mellan fem till åtta sekunder till defibrillering, vilken är den snabbaste tiden av alla defibrillatorer och detta gör att chansen överleva är bättre med Laerdals hjärtstartare OnSite och FrX samt Fr 3.

Garantin på våra hjärtstartare är 8 år.