Utbildningar

Huvudinstruktörsutbildning samt instruktörsutbildning i HLR och D-HLR samt S-HLR för sjukvårdspersonal. HLR = Undersökning av medvetslös person. Att larma. Att lära sig att utföra HLR på ett riktigt sätt. Hålla fria luftvägar. Stabilt sidoläge. Vid övningar jobbar vi i par.

D-HLR = Teori, deltagarna gör ett webbaserat prov. Teknikträning i livräddning. Genomgång av defibrillator. Scenarioträning.

Barn HLR = Teori. Tränar HLR och inblåsningar. Åtgärder vid luftvägshinder.

S-HLR = För sjukvårdspersonal. Teori, deltagarna gör ett webbaserad prov med defibrillator. Teamträning.

Sjukvårdsutbildning
Få kännedom om olika symptom på livshotande tillstånd som hjärtsjukdom hjärnskador allergier, diabetes, luftvägshinder. Stoppa kritiska blödningar.

utbildning-lank